Poutní zahradní slavnost 11. 9.


Svátek Narození Panny Marie je svátečním dnem pro náš kostel. Oslavíme jej tradičně zahradní slavností. Čeká nás jazzový koncert, karetní kouzla, zahradní hry pro děti i dospělé, občerstvení a prostor pro setkání a sdílení.