o nás


Místo k zastavení, ztišení a setkání.

Areál bývalého kláštera dnes slouží jako fara. Zároveň chce být prostorem otevřeným k setkávání a spolupráci. Je místem kulturních, duchovních a společenských akcí. Spolupracujeme se školami, připravujeme pro ně výjezdy a duchovní obnovy. Nabízíme útočiště těm, kdo hledají na několik dní ztišení, dáváme prostor víkendovým soustředěním uměleckých souborů, pořádáme koncerty, besedy, výstavy, čtení, happeningy. V historických sklepních prostorách provozujeme Klášterní klub. Zahradu kláštera postupně proměňujeme v Ekocentrum Zvonice. Poskytujeme zázemí Conventu Choralis, nezávislému společenství se zájmem o gregoriánský chorál (www.introitus.cz). V létě spolupořádáme benefiční studentský divadelní festival Oldstars on the roud. Jsme otevřeni nápadům a snažíme se hledat cesty, jak nejlépe tento objekt s mimořádným geniem loci využívat a otevírat příchozím. Roudnická fara má být svébytným kulturním a duchovním centrem města a zároveň z Prahy snadno dostupným ostrovem pokoje.