festival OLDstars on the ROUD


Benefiční divadelní festival OLDstars on the ROUD probíhá tradičně druhý červencový víkend jak v samotném areálu kláštera, tak ve veřejném prostoru města. Výtěžek z festivalu je věnován na opravy a rozvoj kláštera – zisk z minulých let byl například využit pro vznik Klášterního klubu nebo Ekocentra Zvonice. Diváci mají možnost zhlédnout na čtyři desítky inscenací ze stálého repertoáru umělecké skupiny OLDstars a jejich hostů, a to včetně titulů připravovaných přímo pro konkrétní ročník festivalu.

https://www.oldstarsontheroud.cz/