Klub neznabohů


KLUB NEZNABOHŮ

/Prostor pro hledání.

/Kdo může říct, že Ho skutečně zná?

 

Rozhovory nad příběhy, které se nás zvláštně dotýkají, ať jsme „věřící“ či „nevěřící“. Neformální povídání o věcech, které nás přesahují. Pro všechny, kdo se nezdráhají sami sebe označit za neznabohy. Pro ty, pro které jsou otázky důležitější než odpovědi.

Každý 2. pátek v měsíci od listopadu do května v Klášterním klubu

18.00 – 20.00

(Účast může být pravidelná, příležitostná i nahodilá. Večer se může dle libosti protáhnout. Po předchozí domluvě je možné případně přespolním zajistit nocleh.) Aktuální data a změny: www.farnostroudnice.cz; facebook/Klasterroudnice.