bohoslužby, duchovní služba, svátostiBOHOSLUŽBY

Aktuální týdenní pořad může obsahovat změny nebo i  ještě další bohoslužby, než jaké jsou uvedené v pořadu bohoslužeb pravidelných.

O slavnostech a vybraných svátcích připadajících na pracovní den je mše svatá v Roudnici n/L vždy v 18.00 v kostele.

DUCHOVNÍ SLUŽBA, SVÁTOSTI

Abyste si mohli být jisti, že nás na faře zastihnete a že na vás budeme mít dostatek času, domluvte si, prosím, setkání e-mailem, v naléhavých záležitostech telefonem. Snažíme se brát ohled na vaše pracovní zaneprázdnění, proto nevedeme „úřední hodiny” a jsme ochotni nabízet příležitost k setkání i v podvečerních a večerních hodinách. Příležitost k osobní domluvě schůzky se nabízí v sakristii po skončení každé bohoslužby.

Příprava na křest, biřmování, svatbu, na přijetí eucharistie

Rádi se s vámi setkáme a domluvíme – schůzku si prosím sjednejte e-mailem.

Více o křtu a svatbě:

https://www.apha.cz/duchovni-sluzby/krty-a-svatby/

https://www.vira.cz/otazky/v-cem-je-smysl-krtu.html

Pohřeb, rozloučení se zemřelým

Dříve než domluvíte termín pohřbu s pohřební službou, zjistěte si prosím telefonem naše časové možnosti.

Více o pohřbu…

Svátost smíření

Pravidelně se zpovídá v Roudnici půl hodiny před každou mší sv. s výjimkou neděle. O tuto službu lze také požádat po mši sv. (především mimo Roudnici) nebo si domluvit individuální termín. (Před Vánoci a Velikonoci se nabízí svátost smíření ve zvláštních časech a u více zpovědníků – dle aktuálního rozpisu.)

Více o svátosti smíření

Svátost pomazání nemocných, návštěvy nemocných, duchovní rozhovory aj.

V naléhavém případě nás kontaktujte v kteroukoli dobu telefonem, jinak e-mailem.

Kontakt:

Martin Brousil, kněz

tel: +420 608 982 813

farnost.rce@seznam.cz