rotunda na Řípu


www.rotundarip.cz 

www.facebook.com/RotundaRip

Otevírací doba rotundy:

duben, říjen: sobota, neděle, svátky 10–16 hodin
květen, červen, září: úterý – neděle 10–17 hodin
červenec–srpen: každý den 10–18 hodin
listopad–březen: otevřeno příležitostně


Za nepříznivých povětrnostních podmínek může být rotunda zavřená.
Aktuální informace a změny v otevírací době sledujte zde.
Poslední projekce dokumentárního filmu začíná v rotundě nejpozději 15 minut před koncem
provozní doby.
První neděli v měsíci se v rotundě koná od 16:30 hodin mše svatá. Prohlídky během mše nejsou
možné.
Komentované prohlídky pro organizované skupiny a prohlídky mimo otevírací dobu lze domluvit
na e-mailu rotundarip@gmail.com , nebo na telefonu 735 718 210.

 

Prohlídka rotundy:

Vstupenka ROTUNDA
Základní vstupné: 60 Kč
Snížené vstupné: 50 Kč (mládež 15–26 let, ZTP, ZTP/P, senioři nad 65 let)
Dětské vstupné: 30 Kč (děti 6–15 let)
Rodinné vstupné: 150 Kč (2 dospělí a max. 3 děti)
Zdarma: návštěvníci kláštera Roudnice po předložení platné vstupenky KLÁŠTER (netýká se
organizovaných skupin dětí do 15 let), děti do 6 let, pedagogický doprovod organizovaných skupin
dětí a mládeže (1 pedagog na 10 dětí).

Platba je možná pouze v hotovosti.

Vstupenka ROTUNDA je jednorázová a neopravňuje ke vstupu do kláštera! Zájemci o oba objekty
žádají vstupenku KLÁŠTER, která opravňuje k jednorázovému vstupu do kláštera i do rotundy a je
prodávána jak v klášteře, tak v rotundě. Na návštěvu druhého z objektů má držitel platné vstupenky
čas do konce sezóny.

 

HISTORIE

Hora Říp je od nepaměti středem staré sídelní oblasti. Pod horou se vystřídalo několik pravěkých kultur, avšak žádná z nich aktivně neosídlila temeno hory, neboť to od nepaměti patřilo bohům. Posvátný význam hory dokládá románská rotunda, která patří k nejstarším stojícím svatyním v České kotlině. První písemná zmínka o ní pochází z roku 1126 z pera tzv. Kanovníka vyšehradského. Tehdy kníže Soběslav I. obnovil zbořenou kapli a Jindřich Zdík, nový olomoucký biskup, ji slavnostně vysvětil. Jak vypadala kaple v roce 1126 bohužel neumíme zodpovědět, tím méně se můžeme vyjádřit k podobě a okolnostem vzniku doloženého předchůdce. Snad se tak stalo někdy v 11. století v souvislosti s christianizací míst s přetrvávajícím pohanským kultem.

Rotunda je zasvěcena sv. Jiří a sv. Vojtěchu. Sv. Jiří, jeden ze čtrnácti svatých pomocníků, je v souvislosti s rotundou doložen až v 16. století. Druhého světce, někdejšího pražského biskupa, připomíná papežská listina z roku 1273, která zmiňuje kostel sv. Vojtěcha. Původní zasvěcení není známé. Nejpozději ve 14. století se rotunda sv. Vojtěcha stala farním kostelem. Až do roku 1577 vlastnili Říp strahovští premonstráti, kteří jej prodali Vilémovi z Rožmberka. Za Lobkoviců zanikla řipská fara a kostel se stal filiálním pod správou roudnického proboštství. Za josefínských reforem byl zrušen zdejší hřbitov, poustevna (zbořená v roce 1826) i poutní tradice. S rozmachem obrození ožila i hora Říp, která se stala dějištěm obnovených poutí i politických manifestací. Jedno z nejpočetnější shromáždění proběhlo v roce 1868, kdy byl z hory vylomen základní kámen pro stavbu Národního divadla. V této emočně vypjaté době došlo k renovaci rotundy a české společnosti byly připomenuty zašlé legendy o původu Čechů.

Další výraznější stavební úpravy se odehrály za éry komunismu, kdy se z rotundy stal památník slovanské vzájemnosti a rotunda i s horou byla prohlášena za národní kulturní památku.

Rotundu na hoře Řípu dnes spravuje Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem a nadále slouží bohoslužebným účelům. Mše svatá se zde v letním období koná každou první neděli v měsíci. Svátek sv. Vojtěcha (23.4.) a sv.  Jiří (24.4.) určuje datum konání Řipské pouti. V turistické sezóně je rotunda otevřená pro veřejnost.

 

Kontakt:

Tomáš Buryška, správce turistických objektů

rotundarip@gmail.com

tel: +420 735 718 210