rotunda na Řípu


www.rotundarip.cz 

www.facebook.com/RotundaRip

 

Očekávaná otvírací doba v roce 2020:

  • otevřeno od 11. 5. k individuálním prohlídkám – út-ne 10:00-12:30 a 13:00-17:00

  • plné vstupné 60 Kč, snížené 40 Kč

  • kombinované vstupné (klášter+rotunda) plné vstupné 100 Kč, snížené 70 Kč

  • více info na www.rotundarip.cz

 

_____________________________________________________________________________

 

OTEVŘENO

DUBEN, ŘÍJEN: sobota, neděle, svátky 10 – 12:30 a 13 – 16 hodin
KVĚTEN, ZÁŘÍ: úterý – neděle, svátky 10 – 12:30 a 13 – 17 hodin
ČERVEN – SRPEN: úterý – neděle, svátky 10 – 12:30 a 13 – 18 hodin

 

Poslední vstup do rotundy je možný 15 minut před koncem provozní doby.

První neděli v měsíci se v rotundě koná mše svatá od 15 hodin a prohlídky v čase 14:45 – 16 nejsou možné

Mimo otevírací dobu je možné rotundu navštívit po předchozí domluvě pro skupinu nejméně 10 platících osob.

 

VSTUPNÉ

Základní vstupné: 60 Kč

Snížené vstupné: 40 Kč
(mládež 15-26 let, ZTP, ZTP/P, senioři nad 65 let)

Skupinové vstupné: 30 Kč

(děti a mládež předem ohlášené skupiny v doprovodu pedagoga)

 

Zdarma děti do 15 let v doprovodu platící dospělé osoby (max. 3 děti na osobu), pedagogický doprovod předem ohlášené dětské skupiny

 

KOMBINOVANÉ VSTUPNÉ

Základní vstupné do rotundy a kláštera: 100 Kč

Snížené vstupné do rotundy a kláštera: 70 Kč

(mládež 15-26 let, dětské organizované skupiny, ZTP, ZTP/P, senioři nad 65 let)

Zdarma děti do 15 let v doprovodu platící dospělé osoby (max. 3 děti na osobu), pedagogický doprovod předem ohlášené dětské skupiny

 

Vstupenka opravňuje k jednorázovému vstupu do rotundy sv. Jiří a sv. Vojtěcha na hoře Říp a do augustiniánského kláštera v Roudnici nad Labem. Platnost vstupenky je 10 dní. 

 

HISTORIE

Hora Říp je od nepaměti středem staré sídelní oblasti. Pod horou se vystřídalo několik pravěkých kultur, avšak žádná z nich aktivně neosídlila temeno hory, neboť to od nepaměti patřilo bohům. Posvátný význam hory dokládá románská rotunda, která patří k nejstarším stojícím svatyním v České kotlině. První písemná zmínka o ní pochází z roku 1126 z pera tzv. Kanovníka vyšehradského. Tehdy kníže Soběslav I. obnovil zbořenou kapli a Jindřich Zdík, nový olomoucký biskup, ji slavnostně vysvětil. Jak vypadala kaple v roce 1126 bohužel neumíme zodpovědět, tím méně se můžeme vyjádřit k podobě a okolnostem vzniku doloženého předchůdce. Snad se tak stalo někdy v 11. století v souvislosti s christianizací míst s přetrvávajícím pohanským kultem.

Rotunda je zasvěcena sv. Jiří a sv. Vojtěchu. Sv. Jiří, jeden ze čtrnácti svatých pomocníků, je v souvislosti s rotundou doložen až v 16. století. Druhého světce, někdejšího pražského biskupa, připomíná papežská listina z roku 1273, která zmiňuje kostel sv. Vojtěcha. Původní zasvěcení není známé. Nejpozději ve 14. století se rotunda sv. Vojtěcha stala farním kostelem. Až do roku 1577 vlastnili Říp strahovští premonstráti, kteří jej prodali Vilémovi z Rožmberka. Za Lobkoviců zanikla řipská fara a kostel se stal filiálním pod správou roudnického proboštství. Za josefínských reforem byl zrušen zdejší hřbitov, poustevna (zbořená v roce 1826) i poutní tradice. S rozmachem obrození ožila i hora Říp, která se stala dějištěm obnovených poutí i politických manifestací. Jedno z nejpočetnější shromáždění proběhlo v roce 1868, kdy byl z hory vylomen základní kámen pro stavbu Národního divadla. V této emočně vypjaté době došlo k renovaci rotundy a české společnosti byly připomenuty zašlé legendy o původu Čechů.

Další výraznější stavební úpravy se odehrály za éry komunismu, kdy se z rotundy stal památník slovanské vzájemnosti a rotunda i s horou byla prohlášena za národní kulturní památku.

Rotundu na hoře Řípu dnes spravuje Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem a nadále slouží bohoslužebným účelům. Mše svatá se zde v letním období koná každou první neděli v měsíci. Svátek sv. Vojtěcha (23.4.) a sv.  Jiří (24.4.) určuje datum konání Řipské pouti. V turistické sezóně je rotunda otevřená pro veřejnost.

 

Kontakt:

Tomáš Buryška, správce turistických objektů

[email protected]

tel: +420 735 718 210