kdy se kdo setkává


KDY SE KDO PRAVIDELNĚ SETKÁVÁ? 

  • společné čtení Bible – čtvrtek 9,30
  • náboženství pro děti – pátek 15,30
  • Klub neznabohů (prostor pro hledání) – 2. pátek v měsíci od 18,00
  • Legio Mariae – středa 17,30
  • Farní káva – 2. neděli v měsíci po mši
  • Adorace Nejsvětější Svátosti – pátek 17.00 (kaple), sobota 17.30 (kostel)