kdy se kdo setkává


KDY SE KDO PRAVIDELNĚ SETKÁVÁ? 

  • společné čtení Bible – čtvrtek 9,30 (od 3. 10.)
  • náboženství pro děti – pátek 15,30 (od 4. 10.)
  • biřmovanci – pátek 19,30 (od 4. 10.)
  • Lectio divina (povídání nad nedělními mešními texty) – pá 18,00; kromě 2. pátku v měsíci (od 18. 10.)
  • Klub neznabohů (prostor pro hledání) – 2. pátek v měsíci od 18.00 (místo Lectio divina; od 8. 11.)
  • Legio Mariae – středa 17,30
  • Farní káva – 2. neděli v měsíci po mši
  • Adorace Nejsvětější Svátosti – neděle 19,00