fotogalerie


První svaté přijímání 22

Noc kostelů 22

Křížová cesta podél Labe

Mikuláš 2021

Křížová cesta 2021

Křížová cesta 2021 – v ulicích

Mikuláš 2020

Půst 2020

Velikonoce 2019

Karavana v Klubu

Studánka Václava Ciglera

Duchovní obnova pro mládež

Pouť 2018

První svaté přijímání

Noc kostelů 2018

Cesta Vzkříšení

Den Země v Ekocentru Zvonice

Visitatio sepulchri 2018

Velikonoce 2018

Ovce a jehňata

Návštěva v Herzogenburgu

Mikuláš 2017

Moštobraní v Ekocentru Zvonice

Tajemná klášterní zahrada – příměstský tábor

Noc kostelů 2017

Visitatio sepulchri – středověká liturgická hra 2017

Roudnický masopust 2017

„Ostrov“ – duchovní obnova pro Arcibiskupské gymnázium

Zjevení Páně 2017

Lego betlém 

Pouť mládeže do Říma

Mikuláš 2016

Herzogenburg – návštěva u živých augustiniánů kanovníků

Moštobraní křížalení

František blázen na Františkánských misiích

Ekocentrum Zvonice – otvíráme

Praotec.cz – tábor pro dospívající

Festival Oldstars on the Roud 2016

Biřmování v katedrále – Letnice 2016

První svaté přijímání

Skoky do nebe 

Biřmovanci 2016

Antonín Huvar: Pověsíme jenom faráře

Visitatio sepulchri – středověká hra

Svatý týden 2016

Návštěva novokněze Petra Havlíka

Křížová cesta 2016

Klášter pod sněhem

Masopust 2016

Eva Brodská: Potichu v ambitu (vernisáž)

Zahájení katecheze dětí 2015/2016

Klášterní klub

Misijní den dětí

Mikuláš 2015

František blázen / Jan Horák

Pouť na Říp s kardinálem

Křížová cesta 2014 – 2015

Archiv 2012 – 2015