Farní káva


příležitost se setkat – ochutnat, co kdo napekl – promluvit si o tom, co se děje

každou 2. neděli v měsíci po mši v Klášterním klubu

12. 9., 10. 10., 14. 11., 12. 12. 2021

 9. 1., 13. 2., 13. 3., 10. 4., 8. 5., 12. 6. 2022

cca 10.30 – 12.00