KLUB NEZNABOHŮ – opět začíná 10. 9.


KLUB NEZNABOHŮ

Společné uvažování nad biblickými příběhy, které se nás zvláštně dotýkají, ať jsme „věřící“ či „nevěřící“.

Příběhy jako zrcadla. Prostor pro hledání. Pro všechny, pro koho jsou otázky důležitější než odpovědi.

Každý 2. pátek v měsíci od září do května 18.00 – 20.00 v Klášterním klubu.

(10. 9., 8. 10., 12. 11., 10. 12., 14. 1., 11. 2., 11. 3., 8. 4., 13. 5.)

Účast může být pravidelná, příležitostná i nahodilá.

malá skupina – bezpečné prostředí otevřené různým pohledům –

 tvořivý přístup k biblickým příběhům – předchozí znalost Bible není nutná

Všichni jsme Neznabozi.

Kdo může říct, že Ho skutečně zná?

Aktuální změny na www.farnostroudnice.cz a fb/KLUB NEZNABOHŮ/Roudnice.