VELIKONOCE 2021


KVĚTNÁ NEDĚLE                                    28. 3.

Mše: 9.30, 10.45, 18.00 (Gr) v Roudnici; 8.00 Černouček, 11.00 Cítov (BS)

Kočičky si prosím vezměte s sebou do lavice, mše začíná u oltáře, nikoli průvodem.

18.00 – online setkání mládeže, aktivita „Call for tweet“, připomínka velikonočních událostí

SVATÝ TÝDEN                                    29. – 31. 3.

Mše v pondělí, úterý a ve středu jsou v Roudnici vždy v 18.00.

ZELENÝ ČTVRTEK                                     1. 4.

Tvorba Getsemanské zahrady – nástup dobrovolníků v 10.30, vhodné i pro větší děti.

Mše v Roudnici v 17.00 a 18.30.

Bdění v Getsemanské zahradě od 19.30 do 21.00.

VELKÝ PÁTEK                                              2. 4.

Bdění v Getsemanské zahradě od 5.00 do 14.30.

Křížová cesta vsedě v kostele – 12.00

Křížová cesta v chůzi – po celý den individuálně (viz níže)

Velkopáteční obřady 14.30 a 16.30.

Bdění u Božího hrobu od 17.30 do 21.00.

BÍLÁ SOBOTA                                                  3. 4.

Bdění u Božího hrobu od 5.00 do 19.00.

20.00 Velikonoční vigilie

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ                       4. 4.

Mše  9.30, 10.45, 18.00 v Roudnici; 8.00 Černouček, 11.00 Bechlín (BS), 11.00 Cítov

VELIKONOČNÍ OKTÁV                                5. – 10. 4.

Mše v Roudnici každý den v 18.00.

Velký pátek 2. 4., celý den, individuálně

Trasa vede kolem kostela a přilehlého bloku (ul. Komenského nahoru – Máchova – U Zvonice –  Rvačov – Havlíčkova.) První zastavení je před kostelem.

Křížovou cestu letos procházíme každý sám.

Oslovili jsme 14 výtvarníků, aby každý obrazově pojednal jedno zastavení.

Tvůrci jsou dospělí, děti, profesionálové, amatéři, místní i vzdálení, kteří mají k roudnickému klášteru vztah. Tvoří vzorek rozmanitého společenství, Církve v nejširším slova smyslu.

Zveme vás na krátkou rozjímavou procházku, tentokrát v kruhu.
Každý sám, ale jako nezbytná součást společenství.