Křížová cesta na Velký pátek


Křížovou cestu letos procházíme každý sám.

Začíná v kostele, vede po ulici kolem areálu kláštera a končí opět v kostele.

Oslovili jsme 14 výtvarníků, aby každý obrazově pojednal jedno zastavení.

Tvůrci jsou dospělí, děti, profesionálové, amatéři, místní i vzdálení, kteří mají k roudnickému klášteru vztah. Tvoří vzorek rozmanitého společenství, Církve v nejširším slova smyslu.

Zveme vás na krátkou rozjímavou procházku, tentokrát v kruhu.
Každý sám, ale jako nezbytná součást společenství.

Velký pátek 2. 4. kdykoli od 9.00 do 18.00