Slavnostní vigilie Seslání Ducha Svatého


V sobotu 30. 5. proběhne od 18.00 vigilie Seslání Ducha Svatého. Bude slavena zvláště slavnostní formou (se 4 starozákonními čteními apod.), aby alespoň trochu nahradila prožitek velikonoční vigilie všem, kdo se jí letos nemohli účastnit. Vigilie navazuje na Cestu Vzkříšení, stihneme se bezpečně vrátit (podobně jako obvykle na Velký pátek z křížové cesty na obřady.)