Opatření od 12. do 25. 10.


V neděli 18. 10. a 25. 10. nebude v souladu s vládním nařízením v Roudnici sloužena farní mše. Stejně jako na jaře bude od 9.00 do 12.00 možnost individuální adorace Nejsvětější svátosti a možnost individuálně přistoupit k Eucharistii.

Výuka náboženství nebude v pátek 16. a 23. 10.