DEN ARCHITEKTURY: KLÁŠTERNÍ STAVBY V ROUDNICI NAD LABEM


sobota 3. 10. 2020

10:30 PŘEDNÁŠKA PhDr. Marka Brčáka, Ph.D. (v galerii)
obecně o kapucínských klášterech s promítáním dobových plánů a fotografií roudnického kapucínského kláštera

12:30 PROHLÍDKA KLÁŠTERA AUGUSTINIÁNŮ
se správcem kláštera Mgr. Tomášem Buryškou a městskou architektkou Ing. arch. Lucií Kavánovou
Na závěr akce bude možnost posezení v klášterní zahradě s občerstvením.