Mimořádný provoz


Po dobu omezení shromažďování osob bude kostel v Roudnici nad Labem otevřen k adoraci a soukromé modlitbě v neděli od 9 do 12 hodin. Příchozí budou moci na požádání přijmout svátosti (svaté přijímání, svátost smíření, příp. svátost pomazání nemocných).

Ve venkovských kostelích bude nabídnuta stejná možnost podle dohody s místní komunitou (obvykle v čase nedělních bohoslužeb).

Mimo tyto příležitosti si lze domluvit individuální setkání s duchovními sloužícími ve farnosti telefonem nebo emailem.