Otvírání zahrady


Ekocentrum Zvonice

čtvrtek 21. 3. 2019

16.30, vstup ulicí U Zvonice

Probouzíme se po zimním spánku!

Vyrobíme si věž pro ptáky – vhodná k hnízdění i jako skrýš.
Stlučeme pár ptačích budek.
Povíme si o permakulturních principech.
Zasadíme něco málo do záhonků.
Vyrobíme semínkové bomby, které si odneseme domů.
Na závěr si uděláme oheň a na něm opečeme nevšedním způsobem jablka.
Přineste si sebou něco k opékání. Nejlépe ta jablka. 🙂
Vede Pavla Hoppová.