Oslava výročí 850 let první písemné zmínky o roudnickém arcijáhenství a o Roudnici n/L


Oslava výročí 850 let  první písemné zmínky o roudnickém arcijáhenství a o Roudnici n/L

850

9. 9. 2017

Program:

16:00
Přivítání
Prof. PhDr. Zdeňka Hledíková, CSc.  –  Seznámení s církevní správou a významem arcijáhenství ve středověku
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, PhD.  –  Osobní vyznání o vztahu k Roudnici n/L

Během přednášek je zajištěn program pro děti, s nimiž vysadíme na farní zahradě pamětní strom.

17:00
Věžní hudba (Pražské katedrální žestě na roudnické zvonici, um. vedoucí Josef Zámečník)
Slavnostní zvonění (Mělničtí zvoníci)

18:00
Mše svatá
hlavní celebrant Martin Brousil, vikář podřipský
Missa quinis vocibus Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic                    soubor Gontrassek,  um. vedoucí Jan Baťa
varhany Přemysl Kšica
Pražské katedrální žestě

19:30
společenský večer

 

Vstup na program je Klášterním klubem. Mše sv. se koná v kostele.

 

 

Římskokatolická farnost Roudnice n/L, Komenského 174

www.farnostroudnice.cz