J. J. Ryba: Česká mše vánoční


Jakub Jan Ryba

Česká mše vánoční

„Hej, mistře“

(koncertní provedení)

pátek 20. 12. 2019

18.30

*

Kostel Narození Panny Marie

Pěvecký sbor Úštěk

vstupné 100,-