Zpovídání před Velikonoci


Zpovídání před Velikonoci se koná ve středu 20. 3. od 17.30 do 19.30 na faře. K dispozici budou zpovědníci J. Čepl, J. Mrňa, L. Šťastný a M. Brousil.