Zahájení výuky náboženství pro děti


S dětmi a rodiči se poprvé sejdeme v pátek 6. 10. v 15.30 v Klášterním klubu. Společná aktivita bude trvat cca hodinu. Přihlášky budou k vyplnění na místě.