Vánoční bohoslužby


24. 12.

7.00 roráty

16.00 mše v Roudnici

17.00 mše v Roudnici

16.00 mše v Cítově

21.00 mše v Černoučku

21.30 – 00.30 Betlémská noc

25. 12.

9.30 mše v Roudnici

18.00 mše v Roudnici

9.30 mše v Černoučku

11.00 mše v Cítově
11.00 BS v Bechlíně

26. 12.

18.00 mše v Roudnici

27. 12.

9.30 mše v Roudnici

18.00 mše v Roudnici

8.00 mše v Černoučku

11.00 BS v Cítově