Poutní slavnost 12. 9.


Poutní slavnost o svátku Narození Panny Marie

neděle 12. 9. 2021

9.30                          slavnostní mše s hudbou Claudia Monteverdiho

10.30                        káva a koláče (domácí příspěvky velmi vítány)

16.00                        zahradní slavnost – občerstvení, prostor být spolu

17.00                        Jan Horák /Ulrich Hub: Tučňáci na arše

Divadelní představení o třech tučňácích, o potopě a o tom, že Pánaboha si můžeme představovat, jak chceme, ale do kufru se nacpat nedá. Pohádka je vhodná pro dospělé i děti od 5let, nejlépe společně.

19.00                        koncert v ambitu

Dechové kvinteto složené ze studentů HAMU (flétna Eliška Hejhalová, hoboj Tereza Tourková, lesní roh Dorota Šimonová, klarinet Matouš Kopáček, fagot Martin Jirásek)

Vstup do areálu branou ze Rvačova a branou u bočního vchodu do kostela

(vedle Rudného pramene.)

www.farnostroudnice.cz