Pouť o svátku Narození Panny Marie


neděle 6. 9. 2020

Program:

9.30                    Mše svatá. Navazuje káva a koláč v klubu. Domácí sladkosti velmi vítány.

15.00                   Zahradní slavnost, pivovar Židovice, jídlo, oheň/gril, posezení, prostor být spolu.

16.00                   Rybáři: Budeš lovit svoje syny (Jan Horák). Apokryfní divadelní představení o rybáři, který u všeho byl, ale vlastně nebyl.

19.00                  adorace Nejsvětější svátosti

V případě nepřízně počasí přesuneme posezení a představení do ambitu.