Adventní věnce

Adventní věnce benefiční, originální, ekologické, vytvořené a darované konkrétním člověkem na podporu Ekocentra Zvonice Chci se zapojit a vyrábět: v pátek 27. 11.  / 17.00 – 20.00 v sobotu 28. 11.  / 10.00 – 12.00 a 14.00  – 17.00  v  Klášterním klubu Z důvodů hygienických opatření budeme pracovat po dvojicích. Zapsat na konkrétní čas […]


Klub neznabohů online

Schůzku máme zde: https://meet.google.com/dvp-weyv-kde Připojení po telefonu: (US) +1 802-391-0778 PIN: 785 004 335#


Modlitba za zemřelé

Modlitba za zemřelé se koná v pondělí 2. 11. v 18.00 na hřbitově (venku).


Mimořádný provoz

Po dobu omezení shromažďování osob bude kostel v Roudnici nad Labem otevřen k adoraci a soukromé modlitbě v neděli od 9 do 12 hodin. Příchozí budou moci na požádání přijmout svátosti (svaté přijímání, svátost smíření, příp. svátost pomazání nemocných). Ve venkovských kostelích bude nabídnuta stejná možnost podle dohody s místní komunitou (obvykle v čase nedělních […]


Opatření od 12. do 25. 10.

V neděli 18. 10. a 25. 10. nebude v souladu s vládním nařízením v Roudnici sloužena farní mše. Stejně jako na jaře bude od 9.00 do 12.00 možnost individuální adorace Nejsvětější svátosti a možnost individuálně přistoupit k Eucharistii. Výuka náboženství nebude v pátek 16. a 23. 10.


DEN ARCHITEKTURY: KLÁŠTERNÍ STAVBY V ROUDNICI NAD LABEM

sobota 3. 10. 2020 10:30 PŘEDNÁŠKA PhDr. Marka Brčáka, Ph.D. (v galerii)obecně o kapucínských klášterech s promítáním dobových plánů a fotografií roudnického kapucínského kláštera 12:30 PROHLÍDKA KLÁŠTERA AUGUSTINIÁNŮse správcem kláštera Mgr. Tomášem Buryškou a městskou architektkou Ing. arch. Lucií KavánovouNa závěr akce bude možnost posezení v klášterní zahradě s občerstvením.


Poutní mše v Ledčicích

Poutní slavnost v Ledčicích o svátku sv. Václava se koná v neděli 27. 9. v 11.00. Mše v 8.00 v Černoučku proto nebude.


MOŠTOBRANÍ

sobota 3. 10. 2020 15.00 – 19.00 Sklizeň jablek v Ekocentru, moštování v ručním lisu. Přijďte trhat, sbírat, lisovat, pít, odneste si domů. Můžeme i sbírat ořechy a odpočívat v zákoutích zahrady. Večer podle chuti oheň. Vstup z ulice U Zvonice. Vhodné za jakýchkoli covidových podmínek.


Klub neznabohů

Prostor pro hledání. Kdo může říct, že Ho skutečně zná? Společné uvažování nad biblickými příběhy, které se nás zvláštně dotýkají, ať jsme „věřící“ či „nevěřící“. Pro všechny, pro které jsou otázky důležitější než odpovědi. Každý 2. pátek v měsíci od října do května 18.00 – 20.00 v Klášterním klubu Účast […]


ZAHAJUJEME VÝUKU NÁBOŽENSTVÍ PRO DĚTI

První setkání, společné zahájení a rozdělení do skupin – pátek 2. 10. v 15.30.Rodiče s sebou, předpokládaný konec do 17.00.pravidelné schůzky jsou v pátek od 15.30 do 16.15, nejstarší do 17.00.Budeme co nejvíc venku a v malých skupinách, tedy celkem bezpečně.


SETKÁVÁNÍ MLÁDEŽE v Klášterním klubu

společná modlitba  povídání o tématech i jen tak jídlo + pití aktivity – diskuse – hry plánování akcí pokračování biřmovacích skupinek Vhodné a bezpečné i pro kamarády mimo farnost, mimo církev, mimo celkově. První pátky v měsíci, cca 18.00 – 22.00 poprvé 2. 10. 2020 Pro změny termínů sleduj FB/KlasterRoudnice nebo web farnostroudnice.cz


Poutní mše ve Vrbně a ve Ctiněvsi

Poutní mše sv. ve Vrbně u Mělníka se koná v neděli 13. 9. v 15.00 (Poutní slavnost Povýšení Svatého kříže). Poutní mše ve Ctiněvsi se koná v neděli 20. 9. v 11.00 (Svátek sv. Matouše).


Pouť o svátku Narození Panny Marie

neděle 6. 9. 2020 Program: 9.30                    Mše svatá. Navazuje káva a koláč v klubu. Domácí sladkosti velmi vítány. 15.00                   Zahradní slavnost, pivovar Židovice, jídlo, oheň/gril, posezení, prostor být spolu. 16.00                   Rybáři: Budeš lovit svoje syny (Jan Horák). Apokryfní divadelní představení o rybáři, který u všeho byl, ale vlastně […]


Divadelní benefiční festival OLDstars on the ROUD

Letošní sedmý ročník proběhne ve dnech 10. – 12. července 2020 a výtěžek z něj bude tradičně věnován na rozvoj a opravy kláštera. Diváci budou mít možnost zhlédnout na tři desítky inscenací ze stálého repertoáru OLDstars a jejich hostů, a to včetně titulů připravovaných přímo pro tento ročník festivalu. Vstupenky: https://www.oldstarsontheroud.cz/vstupenky/ www.oldstarsontheroud.cz https://www.i-divadlo.cz/zpravy/oldstars-on-the-roud-2018


Slavnostní vigilie Seslání Ducha Svatého

V sobotu 30. 5. proběhne od 18.00 vigilie Seslání Ducha Svatého. Bude slavena zvláště slavnostní formou (se 4 starozákonními čteními apod.), aby alespoň trochu nahradila prožitek velikonoční vigilie všem, kdo se jí letos nemohli účastnit. Vigilie navazuje na Cestu Vzkříšení, stihneme se bezpečně vrátit (podobně jako obvykle na Velký pátek z […]


CESTA VZKŘÍŠENÍ

procházka a 14 zastavení se Zmrtvýchvstalým sobota 30. 5. / 14.30 „Křížová cesta naruby“ Kdyby to letos bylo možné, vedla by nás Křížová cesta do polí, abychom v chůzi a v zastavení prožili příběh Ježíšova ukřižování. Protože to již možné je, vydáme na pouť, abychom se setkali s ním Zmrtvýchvstalým. Půjdeme stejnou cestou jako […]


KAPLIČKY /Noc kostelů 12. 6.

Zveme vás do kaplí a kapliček, roztroušených po městě. Do zapomenutých mikrosvětů, které vybízejí k zastavení na vlastně neobvyklých místech. Každou kapli pojedná umělec nebo dvojice umělců.Cílem není exkurze po dějinách drobných staveb, ale spočinutí v prostoru, který na jeden den dostane nové souvislosti… Kaple sv. Viléma50.4225222N, 14.2544103E, kruhový objezd […]


Noc kostelů 12. 6. 2020

modlitba – koncert – divadlo – zvony – varhany – prohlídky – výstava – instalace – pivo… Program: https://www.nockostelu.cz/kostel/1346/


OBNOVENÍ PRAVIDELNÝCH AKTIVIT VE FARNOSTI

Mše Obvyklý mešní provoz bude obnoven od neděle 17. 5. Mše v 9.30 bude sloužena zároveň v kostele a kapli (prosíme, aby do kaple šli ti, komu nedělají potíže schody.) Výuka náboženství Výuka bude obnovena od pátku 22. 5. a potrvá až do 26. 6. Účast je dobrovolná, dle uvážení rizik. Klášterní klub Od […]


Očekávaná otevírací doba v roce 2020

KLÁŠTER ROUDNICE – očekávaná otevírací doba v roce 2020 11. – 24. 5. – út-ne 10-17 zpřístupněna klášterní část výstavy Tomáše Polcara Tvar je prázdnota, prázdnota je tvar (individuální prohlídka rajského dvora, křížové chodby a kapitulní síně s průvodcovským textem) vstup do expozic kostelem z ulice Komenského plné vstupné 60 Kč, […]


Obnova bohoslužeb na vesnicích

V neděli 26. 4. bude mše v 8.00 v Černoučku, v 11.00 v Cítově a v 11.00 bohoslužba slova v Bechlíně. Bohoslužby se může dle nařízení zúčastnit pouze 15 lidí, tzn. jsou určeny pouze pro ty, kdo se jich účastní běžně. Od května na vesnicích pokračuje normální režim, včetně sobot […]


Možnost zapsat se k účasti na mši

V souladu s vládním opatřením je od 27. 4. možné účastnit se bohoslužeb, na kterých je přítomno max. 15 lidí. Na dobu od 27. 4. do 11. 5. je možné zapsat se k účasti na mši. Mše se konají každý den v 18.00 v kostele. Pořadník je k dispozici vždy v neděli v kostele. * V neděli je […]


KŘÍŽOVÁ CESTA online – Velký pátek 12.00

Pokud se chcete připojit k videohovoru, klikněte na tento odkaz: https://meet.google.com/uro-ebgd-ezp Pokud se místo toho chcete připojit po telefonu, zavolejte na číslo +1 409-420-6743 a zadejte PIN: 839 914 474# —————————- Text modlitby: Úvodní modlitba: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na […]


VELIKONOČNÍ SVÍČKA DO OKNA

Výzva biskupů: na Bílou sobotu po setmění dejme do oken svých domů rozžatou svíci a případně obrázek Krista na znamení Kristova vzkříšení, naděje a vítězství života zvláště v této nelehké době.


BĚHEM VELIKONOC OTEVŘENO

Od Zeleného čtvrtka (19.00) do rána Neděle Zmrtvýchvstání se v kostele bude konat nepřetržitá adorace – každou hodinu velikonočního příběhu prožije na pokračování někdo z nás. Pro velký zájem bude kostel přes den otevřen, můžete se k zapsanému člověku přidat, při zachování všech nutných hygienických opatření. Po setmění bude kostel […]


Jak slavit Velikonoce doma

Na stránkách liturgie.cz jsou k nalezení videa s podněty, jak slavit Velikonoce doma. Nejdůležitější je asi připomenutí, že mnoho specifického, co se v liturgii děje, lze přizpůsobit a uskutečnit i v domácích podmínkách. (Velkopáteční uctívání kříže, vnášení velikonočního světla od ohně do domu, čtvrteční večeře, zpěv Exultet, bdění s modlitbou […]


Charita a Covid-19: prosba generálního vikáře

Milí spolubratři, I když se o práci charit v médiích moc nehovoří, pracují v těchto nelehkých podmínkách a z velké části se starají právě o osoby, které jsou nejvíce ohrožené nemocí COVID-19. Nasazení pracovníků charit je obdivuhodné. Pečovat o nemocné, staré, lidi bez domova, to se nedá dělat home office. S aktuálními opatřeními se […]


VELIKONOCE 2020 VE FARNOSTI ROUDNICE N/L

KVĚTNÁ NEDĚLEKostel bude otevřen od 9.00 do 12.00 k soukromé modlitbě a přijetí svátostí (eucharistie, svátost smíření). K dispozici budou požehnané kočičky. ZPOVÍDÁNÍVždy v neděli od 9.00 do 12.00 nebo na základě individuální domluvy s knězem. VELIKONOCE Nepřetržitá adoraceBude probíhat nepřetržitá adorace Nejsvětější Svátosti od Zeleného čtvrtka do Neděle Zmrtvýchvstání.Velikonoční […]