KAPLIČKY /Noc kostelů 12. 6.

Zveme vás do kaplí a kapliček, roztroušených po městě. Do zapomenutých mikrosvětů, které vybízejí k zastavení na vlastně neobvyklých místech. Každou kapli pojedná umělec nebo dvojice umělců.Cílem není exkurze po dějinách drobných staveb, ale spočinutí v prostoru, který na jeden den dostane nové souvislosti… Kaple sv. Viléma50.4225222N, 14.2544103E, kruhový objezd […]


Noc kostelů 12. 6. 2020

modlitba – koncert – divadlo – zvony – varhany – prohlídky – výstava – instalace – pivo… Program: https://www.nockostelu.cz/kostel/1346/


OBNOVENÍ PRAVIDELNÝCH AKTIVIT VE FARNOSTI

Mše Obvyklý mešní provoz bude obnoven od neděle 17. 5. Mše v 9.30 bude sloužena zároveň v kostele a kapli (prosíme, aby do kaple šli ti, komu nedělají potíže schody.) Výuka náboženství Výuka bude obnovena od pátku 22. 5. a potrvá až do 26. 6. Účast je dobrovolná, dle uvážení rizik. Klášterní klub Od […]


Očekávaná otevírací doba v roce 2020

KLÁŠTER ROUDNICE – očekávaná otevírací doba v roce 2020 11. – 24. 5. – út-ne 10-17 zpřístupněna klášterní část výstavy Tomáše Polcara Tvar je prázdnota, prázdnota je tvar (individuální prohlídka rajského dvora, křížové chodby a kapitulní síně s průvodcovským textem) vstup do expozic kostelem z ulice Komenského plné vstupné 60 Kč, […]


Obnova bohoslužeb na vesnicích

V neděli 26. 4. bude mše v 8.00 v Černoučku, v 11.00 v Cítově a v 11.00 bohoslužba slova v Bechlíně. Bohoslužby se může dle nařízení zúčastnit pouze 15 lidí, tzn. jsou určeny pouze pro ty, kdo se jich účastní běžně. Od května na vesnicích pokračuje normální režim, včetně sobot […]


Možnost zapsat se k účasti na mši

V souladu s vládním opatřením je od 27. 4. možné účastnit se bohoslužeb, na kterých je přítomno max. 15 lidí. Na dobu od 27. 4. do 11. 5. je možné zapsat se k účasti na mši. Mše se konají každý den v 18.00 v kostele. Pořadník je k dispozici vždy v neděli v kostele. * V neděli je […]


KŘÍŽOVÁ CESTA online – Velký pátek 12.00

Pokud se chcete připojit k videohovoru, klikněte na tento odkaz: https://meet.google.com/uro-ebgd-ezp Pokud se místo toho chcete připojit po telefonu, zavolejte na číslo +1 409-420-6743 a zadejte PIN: 839 914 474# —————————- Text modlitby: Úvodní modlitba: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na […]


VELIKONOČNÍ SVÍČKA DO OKNA

Výzva biskupů: na Bílou sobotu po setmění dejme do oken svých domů rozžatou svíci a případně obrázek Krista na znamení Kristova vzkříšení, naděje a vítězství života zvláště v této nelehké době.


BĚHEM VELIKONOC OTEVŘENO

Od Zeleného čtvrtka (19.00) do rána Neděle Zmrtvýchvstání se v kostele bude konat nepřetržitá adorace – každou hodinu velikonočního příběhu prožije na pokračování někdo z nás. Pro velký zájem bude kostel přes den otevřen, můžete se k zapsanému člověku přidat, při zachování všech nutných hygienických opatření. Po setmění bude kostel […]


Jak slavit Velikonoce doma

Na stránkách liturgie.cz jsou k nalezení videa s podněty, jak slavit Velikonoce doma. Nejdůležitější je asi připomenutí, že mnoho specifického, co se v liturgii děje, lze přizpůsobit a uskutečnit i v domácích podmínkách. (Velkopáteční uctívání kříže, vnášení velikonočního světla od ohně do domu, čtvrteční večeře, zpěv Exultet, bdění s modlitbou […]


Charita a Covid-19: prosba generálního vikáře

Milí spolubratři, I když se o práci charit v médiích moc nehovoří, pracují v těchto nelehkých podmínkách a z velké části se starají právě o osoby, které jsou nejvíce ohrožené nemocí COVID-19. Nasazení pracovníků charit je obdivuhodné. Pečovat o nemocné, staré, lidi bez domova, to se nedá dělat home office. S aktuálními opatřeními se […]


VELIKONOCE 2020 VE FARNOSTI ROUDNICE N/L

KVĚTNÁ NEDĚLEKostel bude otevřen od 9.00 do 12.00 k soukromé modlitbě a přijetí svátostí (eucharistie, svátost smíření). K dispozici budou požehnané kočičky. ZPOVÍDÁNÍVždy v neděli od 9.00 do 12.00 nebo na základě individuální domluvy s knězem. VELIKONOCE Nepřetržitá adoraceBude probíhat nepřetržitá adorace Nejsvětější Svátosti od Zeleného čtvrtka do Neděle Zmrtvýchvstání.Velikonoční […]


AKTUÁLNÍ REŽIM FARNOSTI

Po dobu trvání omezeného volného pohybu osob se ruší všechny veřejné bohoslužby, výuka náboženství, otvírací doba klubu, prohlídky a akce. Je možné domluvit si telefonem či e-mailem individuální setkání s knězem za účelem přijetí svátostí nebo duchovního rozhovoru. V neděli od 9 do 12h je kostel otevřený pro soukromou adoraci. […]


PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V EKOCENTRU

3. – 7. 8. 2020 I na toto léto chystáme příměstský tábor na farní zahradě. Dalo by se říct, že tentokrát vlastně dva. Rozdělíme děti podle věku a program se bude podle věku lišit.  Starší skupina tři dny stráví na zahradě a prožije je tematicky – jeden den bude mít například […]


Výstava Tomáše Polcara

Uměleckou intervenci v klášterním ambitu je možné vidět v otvírací době Klášterního klubu v pátek a v neděli. Vstupné dobrovolné. V případě zájmu navštívit výstavu mimo otevírací dobu je možné se domluvit na čísle 735 718 210, vstupné 40 Kč na osobu, mládež do 15 let zdarma. Součástí vstupenky bude […]


Klub kutilů: STAVÍME ALTÁN NA ZAHRADĚ

přiuč se a pomoz so 7. 3. 2020 / 9.00 – 17.00 Seminář o jednoduché dřevěné stavbě, při kterém vytvoříme na bylinkové zahrádce v Ekocentru Zvonice altánek, který bude sloužit jako ochrana před deštěm a sluncem a zároveň bude při deštích plnit nádrže na vodu. Stavba proběhne pod vedením profesionálního stavitele zahradních dřevěných […]


Zemřela sestra Canisia

Bůh, ke kterému se celý život ubíráme, si dnes naši milou Sestru Canisii (Ida) von Riedmatten 3.12.1932 – 29.01.2020 Sestru Misionářek Svaté Rodiny povolal k sobě. Jako řádová sestra byla 59 let verně ve službách našeho řádu. Po složení řádového slibu v mateřském klášteře v Baarlo (Nizozemsko) působila sestra Canisia […]


ZIMNÍ OHEŇ / PÁLENÍ VÁNOČNÍCH STROMKŮ

ekologické a poetické rozloučení s vánočními stromky, na kterých si něco dobrého opečeme Kdy:    sobota 25. 1. 2020 od 16.00 (dokud nás to bude bavit a bude co pálit) Kde:    farní zahrada / Ekocentrum Zvonice Vstup: Klášterním klubem (Komenského ul., vrata nad kostelem); pokud dorazíte později, pak branou […]


KURZ HLASITÉHO ČTENÍ PÍSMA PŘI BOHOSLUŽBĚ

LEKTORSKÝ KURZ neděle 9. 2. 2020 15.00 – 18.00 Jak číst tak, aby posluchač skutečně mohl vnímat Boží slovo? Jak nepokřivit smysl Božího slova? Jak zvládnout obtížná místa v textu? Jak se na čtení připravit? Jak odstranit překážky ve srozumitelnosti? Jak si poradit s mikrofonem, trémou, očním kontaktem? Jak se při čtení […]


BETLÉMSKÝ CHLÍVEK S OVCEMI

Abychom si lépe představili atmosféru, do níž se Ježíšek narodil, máme možnost pobýt a rozjímat v chlévě u ovcí v Ekocentru Zvonice. Otevřeno bude 23., 24. a  25. 12. od 10.00 do 18.00. Vstup samostatnými označenými vraty z ulice Komenského (nad kostelem).


TICHÝ SILVESTR V KLÁŠTERNÍM KLUBU

/31. 12. 2019 Klášterní klub je na Silvestra otevřen k přátelskému posezení a pokojnému oslavování. K dispozici bude alko i nealko občerstvení za dobrovolný příspěvek, vezměte s sebou něco dobrého k snědku.  Podoba večera má motto „Jaký si to uděláš, takový to máš.“ V 17.00 se koná mše na poděkování za uplynulý rok. Přede mší půjdeme zvonit.  Klub bude […]


Štědrý den v kostele a klášteře

24. 12. – ŠTĚDRÝ DEN v 7.00 se konají roráty kostel a klášter je přístupný od 10.00 do 16.00.  prohlédněte si starý vyřezávaný betlém odneste si domů Betlémské světlo (nezapomeňte svíčku ve sklenici nebo lucernu) zúčastněte se komentované prohlídky kostela a kláštera zaměřené na vánoční tematiku – v 10.00 a 14.00, vstupné dobrovolné. […]


PUTOVÁNÍ PO PODŘIPSKÝCH BETLÉMECH

Nový betlém z dílny paní Jiřiny Šustrové bude o vánočních svátcích vystaven v rotundě na Řípu. Spolu s ním mohou návštěvníci vidět také tradiční historický betlém v kostele Narození Panny Marie v Roudnici nad Labem a unikátní pohyblivý betlém z kukuřičného šustí v Bechlíně. Na Silvestra a na Nový rok […]


J. J. Ryba: Česká mše vánoční

Jakub Jan Ryba Česká mše vánoční „Hej, mistře“ (koncertní provedení) pátek 20. 12. 2019 18.30 * Kostel Narození Panny Marie Pěvecký sbor Úštěk vstupné 100,-


Zimní prohlídky na zavolání

KLÁŠTER ROUDNICE JE PRO VEŘEJNOST OTEVŘEN I V ZIMĚ Komentované prohlídky kláštera si lze v období od listopadu do března vyžádat na čísle 735 718 210. Stojíte-li právě před kostelními dveřmi, určitě této možnosti využijte. Je možné, že někdo z průvodců se právě nachází v areálu kláštera a může se […]


Bratříčci na Řípu

adventní koncert Bratříčci, mužské pěvecké uskupení ze Slovácka, nás přijedou vánočně naladit v neděli 15. 12. – tentokrát však nebudou zpívat v kostele, jen ve 13.30 v rotundě na Řípu.


PROHLÍDKY S ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ TEMATIKOU

Zveme vás na speciální komentované prohlídky roudnického kostela a kláštera. Tentokrát je cílem víc než prozkoumat objekt. Zkusíme navíc zjistit, jak výzdoba a vybavení kostela, kláštera a kaple odrážejí čekání na nenápadný a tajuplný příchod Božího dítěte do našich životů v adventní době. Zjistíme, jak figurkový betlém oslavuje narození Ježíška […]


Mikuláš v klášteře

pátek 6. 12. 17.00 Jako každý rok vás a vaše děti zveme k setkání se svatým Mikulášem do prostoru bývalého gotického kláštera.Chceme opět využít mikulášské příležitosti k tomu, abychom si připomněli, že andělé a čerti tu nejsou proto, aby nás odměňovali za slušné chování a vyhrožovali nám peklem za skutky, […]