Novoroční mše na Řípu nebude

Z důvodů aktuálních hygienických opatření se nebude konat mše 1 . 1. na Řípu. Ostatní bohoslužby budou podle aktuálního pořadu.


Vánoční bohoslužby

24. 12. 7.00 roráty 16.00 mše v Roudnici 17.00 mše v Roudnici 16.00 mše v Cítově 21.00 mše v Černoučku 21.30 – 00.30 Betlémská noc 25. 12. 9.30 mše v Roudnici 18.00 mše v Roudnici 9.30 mše v Černoučku 11.00 mše v Cítově11.00 BS v Bechlíně 26. 12. 18.00 mše […]


Štědrý den a Betlémská noc

Štědrý den a Betlémská noc v kostele Narození Panny Marie 10.00 – 16.00 – otevřený kostel, možnost prohlédnout si starý vyřezávaný betlém a odnést si Betlémské světlo – otevřený ovčí výběh pro meditaci betlémského chléva (vstup vraty z ul. Komenského, cca 50m nad kostelem) 16.00 a 17.00 mše Půlnoční mše […]


Klub neznabohů naživo i online

V pátek 11. 12. se koná Klub neznabohů naživo v Klášterním klubu. Přijďte si od 18.00 povídat o biblickém příběhu. Pro zájemce o online účast umístíme na web odkaz na videohovor.


OBNOVENÝ PROVOZ

– OD NEDĚLE 6. 12. BĚŽÍ BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI DLE OBVYKLÉHO POŘADU. Každodenní mše, na které jste se doposud zapisovali, se tím pádem od pondělka dále sloužit nebudou. Roráty se konají ve středu a v sobotu v 7.00. – NÁBOŽENSTVÍ PRO DĚTI VYUČUJEME OD PÁTKU 4. 12. NORMÁLNĚ, OSOBNĚ, od […]


MIKULÁŠ

Kdo se v pátek 4. 12. vydá na procházku, může na zdi nad Rudným pramenem zahlédnout sv. Mikuláše a jeho doprovod. Mikuláš se vyskytne v 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 a 19.00. Mikuláš na dálku rozdává pozdrav a požehnání, nadílku je třeba předat dělem doma.Prosíme, neshromažďujte se, udržujte rozestupy… atd.


Roráty

V kostele najdete pořadník na účast na mši do 16. 12. Nyní nás může být legálně přítomno 15. Ve středu a sobotu se budou v adventu konat roráty. Ve středu bude tedy mše jen ráno, v sobotu ráno i večer. Večerní mše jsou nadále v 18.00, roráty v 7.00. Jak […]


Adventní věnce

Adventní věnce benefiční, originální, ekologické, vytvořené a darované konkrétním člověkem na podporu Ekocentra Zvonice Chci se zapojit a vyrábět: v pátek 27. 11.  / 17.00 – 20.00 v sobotu 28. 11.  / 10.00 – 12.00 a 14.00  – 17.00  v  Klášterním klubu Z důvodů hygienických opatření budeme pracovat po dvojicích. Zapsat na konkrétní čas […]


Klub neznabohů online

Schůzku máme zde: https://meet.google.com/dvp-weyv-kde Připojení po telefonu: (US) +1 802-391-0778 PIN: 785 004 335#


Modlitba za zemřelé

Modlitba za zemřelé se koná v pondělí 2. 11. v 18.00 na hřbitově (venku).


Mimořádný provoz

Po dobu omezení shromažďování osob bude kostel v Roudnici nad Labem otevřen k adoraci a soukromé modlitbě v neděli od 9 do 12 hodin. Příchozí budou moci na požádání přijmout svátosti (svaté přijímání, svátost smíření, příp. svátost pomazání nemocných). Ve venkovských kostelích bude nabídnuta stejná možnost podle dohody s místní komunitou (obvykle v čase nedělních […]


Opatření od 12. do 25. 10.

V neděli 18. 10. a 25. 10. nebude v souladu s vládním nařízením v Roudnici sloužena farní mše. Stejně jako na jaře bude od 9.00 do 12.00 možnost individuální adorace Nejsvětější svátosti a možnost individuálně přistoupit k Eucharistii. Výuka náboženství nebude v pátek 16. a 23. 10.


DEN ARCHITEKTURY: KLÁŠTERNÍ STAVBY V ROUDNICI NAD LABEM

sobota 3. 10. 2020 10:30 PŘEDNÁŠKA PhDr. Marka Brčáka, Ph.D. (v galerii)obecně o kapucínských klášterech s promítáním dobových plánů a fotografií roudnického kapucínského kláštera 12:30 PROHLÍDKA KLÁŠTERA AUGUSTINIÁNŮse správcem kláštera Mgr. Tomášem Buryškou a městskou architektkou Ing. arch. Lucií KavánovouNa závěr akce bude možnost posezení v klášterní zahradě s občerstvením.


Poutní mše v Ledčicích

Poutní slavnost v Ledčicích o svátku sv. Václava se koná v neděli 27. 9. v 11.00. Mše v 8.00 v Černoučku proto nebude.


MOŠTOBRANÍ

sobota 3. 10. 2020 15.00 – 19.00 Sklizeň jablek v Ekocentru, moštování v ručním lisu. Přijďte trhat, sbírat, lisovat, pít, odneste si domů. Můžeme i sbírat ořechy a odpočívat v zákoutích zahrady. Večer podle chuti oheň. Vstup z ulice U Zvonice. Vhodné za jakýchkoli covidových podmínek.


Klub neznabohů

Prostor pro hledání. Kdo může říct, že Ho skutečně zná? Společné uvažování nad biblickými příběhy, které se nás zvláštně dotýkají, ať jsme „věřící“ či „nevěřící“. Pro všechny, pro které jsou otázky důležitější než odpovědi. Každý 2. pátek v měsíci od října do května 18.00 – 20.00 v Klášterním klubu Účast […]


ZAHAJUJEME VÝUKU NÁBOŽENSTVÍ PRO DĚTI

První setkání, společné zahájení a rozdělení do skupin – pátek 2. 10. v 15.30.Rodiče s sebou, předpokládaný konec do 17.00.pravidelné schůzky jsou v pátek od 15.30 do 16.15, nejstarší do 17.00.Budeme co nejvíc venku a v malých skupinách, tedy celkem bezpečně.


SETKÁVÁNÍ MLÁDEŽE v Klášterním klubu

společná modlitba  povídání o tématech i jen tak jídlo + pití aktivity – diskuse – hry plánování akcí pokračování biřmovacích skupinek Vhodné a bezpečné i pro kamarády mimo farnost, mimo církev, mimo celkově. První pátky v měsíci, cca 18.00 – 22.00 poprvé 2. 10. 2020 Pro změny termínů sleduj FB/KlasterRoudnice nebo web farnostroudnice.cz


Poutní mše ve Vrbně a ve Ctiněvsi

Poutní mše sv. ve Vrbně u Mělníka se koná v neděli 13. 9. v 15.00 (Poutní slavnost Povýšení Svatého kříže). Poutní mše ve Ctiněvsi se koná v neděli 20. 9. v 11.00 (Svátek sv. Matouše).


Pouť o svátku Narození Panny Marie

neděle 6. 9. 2020 Program: 9.30                    Mše svatá. Navazuje káva a koláč v klubu. Domácí sladkosti velmi vítány. 15.00                   Zahradní slavnost, pivovar Židovice, jídlo, oheň/gril, posezení, prostor být spolu. 16.00                   Rybáři: Budeš lovit svoje syny (Jan Horák). Apokryfní divadelní představení o rybáři, který u všeho byl, ale vlastně […]


Divadelní benefiční festival OLDstars on the ROUD

Letošní sedmý ročník proběhne ve dnech 10. – 12. července 2020 a výtěžek z něj bude tradičně věnován na rozvoj a opravy kláštera. Diváci budou mít možnost zhlédnout na tři desítky inscenací ze stálého repertoáru OLDstars a jejich hostů, a to včetně titulů připravovaných přímo pro tento ročník festivalu. Vstupenky: https://www.oldstarsontheroud.cz/vstupenky/ www.oldstarsontheroud.cz https://www.i-divadlo.cz/zpravy/oldstars-on-the-roud-2018


Slavnostní vigilie Seslání Ducha Svatého

V sobotu 30. 5. proběhne od 18.00 vigilie Seslání Ducha Svatého. Bude slavena zvláště slavnostní formou (se 4 starozákonními čteními apod.), aby alespoň trochu nahradila prožitek velikonoční vigilie všem, kdo se jí letos nemohli účastnit. Vigilie navazuje na Cestu Vzkříšení, stihneme se bezpečně vrátit (podobně jako obvykle na Velký pátek z […]


CESTA VZKŘÍŠENÍ

procházka a 14 zastavení se Zmrtvýchvstalým sobota 30. 5. / 14.30 „Křížová cesta naruby“ Kdyby to letos bylo možné, vedla by nás Křížová cesta do polí, abychom v chůzi a v zastavení prožili příběh Ježíšova ukřižování. Protože to již možné je, vydáme na pouť, abychom se setkali s ním Zmrtvýchvstalým. Půjdeme stejnou cestou jako […]


KAPLIČKY /Noc kostelů 12. 6.

Zveme vás do kaplí a kapliček, roztroušených po městě. Do zapomenutých mikrosvětů, které vybízejí k zastavení na vlastně neobvyklých místech. Každou kapli pojedná umělec nebo dvojice umělců.Cílem není exkurze po dějinách drobných staveb, ale spočinutí v prostoru, který na jeden den dostane nové souvislosti… Kaple sv. Viléma50.4225222N, 14.2544103E, kruhový objezd […]


Noc kostelů 12. 6. 2020

modlitba – koncert – divadlo – zvony – varhany – prohlídky – výstava – instalace – pivo… Program: https://www.nockostelu.cz/kostel/1346/


OBNOVENÍ PRAVIDELNÝCH AKTIVIT VE FARNOSTI

Mše Obvyklý mešní provoz bude obnoven od neděle 17. 5. Mše v 9.30 bude sloužena zároveň v kostele a kapli (prosíme, aby do kaple šli ti, komu nedělají potíže schody.) Výuka náboženství Výuka bude obnovena od pátku 22. 5. a potrvá až do 26. 6. Účast je dobrovolná, dle uvážení rizik. Klášterní klub Od […]


Očekávaná otevírací doba v roce 2020

KLÁŠTER ROUDNICE – očekávaná otevírací doba v roce 2020 11. – 24. 5. – út-ne 10-17 zpřístupněna klášterní část výstavy Tomáše Polcara Tvar je prázdnota, prázdnota je tvar (individuální prohlídka rajského dvora, křížové chodby a kapitulní síně s průvodcovským textem) vstup do expozic kostelem z ulice Komenského plné vstupné 60 Kč, […]


Obnova bohoslužeb na vesnicích

V neděli 26. 4. bude mše v 8.00 v Černoučku, v 11.00 v Cítově a v 11.00 bohoslužba slova v Bechlíně. Bohoslužby se může dle nařízení zúčastnit pouze 15 lidí, tzn. jsou určeny pouze pro ty, kdo se jich účastní běžně. Od května na vesnicích pokračuje normální režim, včetně sobot […]