Náboženství pro děti a Klub neznabohů – online


Po dobu trvání PES 5 bude výuka náboženství, Klub neznabohů a Setkávání mládeže probíhat formou videohovoru. Odkaz na google meet bude zde a na FB/Klasterroudnice.