Malé věci v kostele /Noc kostelů


NOC KOSTELŮ 28. 5. 2021, 16.00 – 23.00

meditativní prohlídka 14 nenápadných věcí,

které mohou připomínat velké věci našeho života

nebo klást důležité otázky

Postupuj sám po číslech, hledej malé věci, pokládej si otázky.

Zastav se u každé, na jak dlouho potřebuješ. Je to čas pro tebe.

„Boží království je jako hořčičné zrnko: Když se zasévá do země, je menší než všechna semena na zemi, ale když je zaseto, vzejde a přerůstá všechny jiné zahradní rostliny; vyžene tak velké větve, že ptáci mohou hnízdit v jeho stínu.“

Markovo evangelium, 4. kapitola