Křížová cesta podél Labe


Velkopáteční křížová cesta nás letos povede „na druhý břeh“.