Klub neznabohů – setkávání nad biblickými příběhy – bude každých 14 dní


Od září 2023 se frekvence konání setkání nad biblickými příběhy zdvojnásobí. Kromě tradičních druhých pátků v měsíci přidáváme další termíny. O státních svátcích se nescházíme. Do konce kalendářního roku se tedy sejdeme v termínech 8. 9., 13. 10., 10. 11., 24. 11., 8. 12., vždy v 18.00 v Klášterním klubu.