Klub neznabohů 22/23


Nová sezóna Klubu neznabohů začíná druhý říjnový pátek. Společně si hrajeme s biblickými příběhy, bez ohledu na to, zda jsme „věřící“ či „nevěřící“.