Klub neznabohů


Prostor pro hledání.

Kdo může říct, že Ho skutečně zná?

Společné uvažování nad biblickými příběhy, které se nás zvláštně dotýkají, ať jsme „věřící“ či „nevěřící“.

Pro všechny, pro které jsou otázky důležitější než odpovědi.

Každý 2. pátek v měsíci od října do května

18.00 – 20.00 v Klášterním klubu

Účast může být pravidelná, příležitostná i nahodilá.

bezpečné prostředí – malá skupina (do 10 lidí) – otevřený a tvořivý přístup k biblickým příběhům – předchozí znalost Bible není nutná

aktuální data a změny: www.farnostroudnice.cz; FB/KlasterRoudnice