Dušičkový průvod od kostela na hřbitov


Tichá procházka se svíčkami. Cestou se pomodlíme za zemřelé. Na hřbitově rozsvítíme hroby, o které se nikdo nestará.