Charita děkuje za rekord


Tříkrálová sbírka přinesla rekordní výsledek 386 027 Kč. To je výnos z 85 kasiček, se kterými se koledovalo v Roudnici n.L., Budyni n.O. a 24 okolních obcích. Charita děkuje všem dárcům za štědrost a dobrovolníkům za nasazení!