Adventní zpovídání


Příležitost k přijetí svátosti smíření v adventní době bude kromě obvyklých časů také ve středu 14. 12. a v pondělí 19. 12., vždy od 17.00 do 19.00 na faře. K dispozici bude více zpovědníků. Prosíme kajícníky, aby při čekání v síni přikládali do kamen.