308. pouť do Staré Boleslavi


Vroce 1713 vypukla v Roudnici morová rána. Během několika málo měsíců vymřely dvě třetiny města. Aby Roudničané mor odvrátili, obrátili se s prosbou o pomoc k Panně Marii a svatému Vavřinci a rozhodli se vykonat prosebnou pouť k Panně Marii Staroboleslavské. A skutečně, v den pouti, což byla právě čtvrtá neděle po Svatém Duchu, zemřel poslední nakažený morem a morová rána ustala. Z vděčnosti za zachování životů se Roudničané zavázali konat tuto pouť pravidelně každý rok.

POUŤ DO STARÉ BOLESLAVI 2021

neděle 27. 6.

mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 15.00

odjezd: 13.30 z autobusové zastávky Purkyňovo nám. – u kaple sv. Viléma
(autobus může udělat zastávku a nabrat poutníky ještě cestou k místu srazu – je možné se domlouvat inidividuálně s Marií Hrnčířovou)


cena: podle počtu poutníků, příspěvek se vybere cestou, obvykle ne víc než 150,-

návrat: cca 18.00

Zájemci o společnou cestu autobusem (odjezd 13.30 od kaple sv. Viléma) se mohou zapsat do tabulky v kostele, případně mailem na klasterroudnice@gmail.com.