Klub neznabohů 14. 5.


Tento pátek bude Klub neznabohů opět v 18.00 – kdo raději osobně, ten v Klášterním klubu, kdo online, ten zde: meet.google.com/ayx-uoas-kas.

Tématem je Marie a Marta – těšíme se.