ŠTĚDRÝ DEN


ŠTĚDRÝ DEN

v kostele Narození Panny Marie v Roudnici n/L

10.00 – 16.00              

– otevřený kostel, možnost prohlédnout si starý vyřezávaný betlém a odnést si Betlémské světlo, poslech reprodukované hudby (Bach, Händel)

– otevřený ovčí výběh pro meditaci podmínek, do kterých se Spasitel narodil (vstup vraty z ul. Komenského, cca 50m nad kostelem)

15.15 – zvonění před první vánoční mší – prohlídka renesančních zvonů a slavnostní ruční zvonění na všechny zvony (vstup z ulice U Zvonice)

16.00                    mše, děti vítány

21.30 – 00.00 – otevřený kostel, může dojít na živou hudbu na kůru

00.00                    půlnoční mše