Štědrý den a Betlémská noc


Štědrý den a Betlémská noc v kostele Narození Panny Marie


10.00 – 16.00 – otevřený kostel, možnost prohlédnout si starý vyřezávaný betlém a odnést si Betlémské světlo

– otevřený ovčí výběh pro meditaci betlémského chléva (vstup vraty z ul. Komenského, cca 50m nad kostelem)


16.00 a 17.00 mše


Půlnoční mše se z důvodů hygienických opatření nekoná.

Místo ní:
21.30 – 00.30 BETLÉMSKÁ NOC

Živá hudba a čtení z vánočních textů. Kostel při svíčkách a starobylý betlém. Přicházíme k jesličkám s hudebními nástroji jako pastýři. Prostor k poslechu i k ztišení. Přijďte se setkat s právě narozeným.