Silvestr


Možnost společně oslavit přelom kalendářních roků se opět nabízí 31. 12.
v Klášterním klubu. Klub bude pro pokojné slavení otevřen po mši (cca 19.00),
tak dlouho, jak vydržíme. Program vznikne na místě, ale v nabídce jsou jak
společenské aktivity, tak i prostor pro samotu, ticho a rozjímání. Nocleh ve
vlastních spacácích je možné s předstihem domluvit. Základ jídla a pití
připravíme, přineste, co uznáte za vhodné.