Změna prohlídek 9. 9. – oslavy 850. výročí


Poslední komentovaná prohlídka se v sobotu 9. 9. koná v 15.00

Od 16.00 jste vítáni na programu k oslavě 850. výročí první písemné zmínky o roudnickém arcijáhenství a Roudnici n/L.