Změna času páteční mše v kapli – 17.30


POZOR, změna času páteční mše v kapli:

Páteční mše v kapli na faře začíná v 17,30

celoročně, bez rozdílu mezi zimním a letním časem

Platí od 27. 9. 2019. Mše o svátcích a slavnostech, které se konají v kostele, začínají jako v jiné dny v 18,00.