Zemřela sestra Canisia


Bůh, ke kterému se celý život ubíráme, si dnes naši milou

Sestru Canisii (Ida) von Riedmatten

3.12.1932 – 29.01.2020

Sestru Misionářek Svaté Rodiny

povolal k sobě.

Jako řádová sestra byla 59 let verně ve službách našeho řádu.

Po složení řádového slibu v mateřském klášteře v Baarlo (Nizozemsko) působila sestra Canisia několik let jako učitelka v mateřské škole v Německu. 1965 dostala se třemi dalšími sestrami za úkol převzít vedení starobince Obermättli v Reussbühlu. Zároveň ji byla svěřena zodpovědnost za skupinu sester, která se stále rozrůstala. Sestra Canisia se angažovala při plánování a stavbě nového Domova důchodců Staffelnhof, který byl 1976 otevřen. Díky jejím schopnostem a charismatu vedla Domov úspěšně a obětavě až do odchodu do důchodu. Přispěla tak k dobrému jménu a oblíbenosti Domova. Po čase se sestra Canisia rozhodla pro několikaletou práci v sociálních službách v Roudnici.

V roce se 1996 Sestra Canisia a sestra Marlies usadily v Roudnici. Farní úřad Římskokatolické církve v Roudnici nad Labem jim připravil byt v Havlíčkově ulici. Tento dům se brzy stal malým klášterem. Odtud obě sestry působily. Navštěvovaly rodiny i jednotlivce. Sestra Canisia vyučovala němčinu na zemědělské škole a gymnáziu, sestra Marlies se věnovala hlavně starým lidem a romským rodinám. Docházelo k úzké spolupráci s místní charitou. V přízemních prostorách jejich domečku byl zřízen romský klub, kam s radostí romská mládež docházela a spolu se sestrou Marlies se učili tanci, zpěvu a praktickým činnostem (vaření, šití apod), ale zároveň se s ní připravovali na vyučování. Obě sestry byly vždy k dispozici a nablízku těm, kteří potřebovali pomoc.

Po návratu do Švýcarska se angažovala několik let u sester v Charitas Curych. Od 2004 do 2014 ji bylo opět svěřeno vedení společnosti sester v Reussbühlu.

Její síly ubývaly. Tak jak se dříve starala o druhé, tak musela teď sama přijmout služby jiných. Přesídlení do Domova Oberschache bylo nevyhnutelné. Zde byla s láskou ošetřována az do odevzdání sveho života Stvořiteli. Děkujeme Bohu za její život a působení.

Rigistrasse 7, 6010 Kriens

Řád sester MASF

Rodina a příbuzní

V pondělí 3. 2. v 15h bude za ni sloužena řeckokatolická liturgie na Charitě. V pátek 7. 2. v 17.30  bude requiem v kostele.