Zahájení výuky náboženství


Zahájení farní katecheze pro děti proběhne v pátek 4. 10. v 15.30 na faře. Začneme společnou aktivitou dětí i rodičů, rozdělíme se do skupin, ve kterých se budeme letos setkávat a skončíme společnou modlitbou a požehnáním.

Schůzky se budou konat pravidelně v pátek od 15.30 do 16.15, nejstarší skupina v prodlouženém čase dle dohody.

Přihlášky budou k dispozici na místě, v kostele a v klubu. Bez podepsané závazné přihlášky není možné do náboženství docházet.

Těšíme se!