Vyjádření k akci Stop genocidě, proběhlé v sousedství farního kostela dne 26. 2. 2019


Vyjádření administrátora Římskokatolické farnosti Roudnice nad Labem k akci zapsaného spolku Stop genocidě, proběhlé v sousedství farního kostela dne 26. února 2019

Katolická církev se zasazuje za ochranu nenarozených dětí a rovněž za ochranu dětí před vlivem zobrazování násilí (např. https://www.cirkev.cz/archiv/010110-stala-rada-cbk-podporila-petici-za-ochranu-deti-pred-negativnim-vlivem-nasili-a-sexu-v-mediich). Mám tedy důvodnou pochybnost, zda forma obrazové prezentace akce spolku vzhledem k vystavení drastických fotografií potrhaných dětských plodů na volně přístupném místě, kterým procházejí děti a dokonce skupiny dětí z předškolních zařízení, je v souladu s postojem katolické církve. Pokud si nejsem dobrem a správností podoby, náplně a účinku nějaké věci jist, považuji za uměřené a rozumné ji nekonat. Nemám naopak výhrad k rozdávání letáků s týmiž fotografiemi a dobře formulovanými vysvětlujícími texty lidem takové podívané a četby přiměřeného věku. Uspořádání zmíněné výstavy spolkem Stop genocidě v bezprostřední blízkosti našeho farního kostela vzhledem k tomu, že v obecném povědomí je protipotratová agenda spojená s působením církve, znamenalo snadnou možnost vzbuzení dojmu přímé souvislosti mezi spolkem pořádanou akcí a naší farností. Považuji za neslušné, jestliže pořadatelé se mnou jako představitelem farnosti předem nekonzultovali nebo mi alespoň neoznámili svůj úmysl rozestavit výstavní panely právě na tomto místě a použít tak náš kostel jako pozadí pro svoji prezentaci. Jako lidé hlásící se k Pánu Ježíši Kristu (jak např. dosvědčuje obsah webových stránek vrbata.org) by snad vůči nám mohli projevit trochu kolegiality, respektu a ohleduplnosti. Oběma pořadatelům jsem právě výše zmíněné vytkl a požádal je o sdělení jejich jmen a telefonních kontaktů, abych mohl v případě jakýchkoliv na mne dopadajících reakcí na uskutečněnou výstavu zprostředkovat spojení na náležité zodpovědné osoby. Telefonní číslo mi poskytl pan Tomáš Vrbata, druhý pořadatel mi přes všechno mnou vynaložené úsilí jméno ani telefonní číslo nesdělil. Moje stanovisko a naléhání na představení se i druhého pořadatele vedlo nakonec u pana Vrbaty k výbuchu slovní agrese a vyvržení mnoha urážek mé osoby i nenávistné zloby vůči katolické církvi. Pověřil jsem následně své spolupracovníky napsáním pro okolo procházející určeného vysvětlení „Tuto akci nepořádá farnost“ a jeho umístěním do blízkosti výstavy. Vyvozovat odtud či z jakékoli fáze debaty s pořadateli cokoliv jiného nežli distanci od formy výstavy a chování jejích pořadatelů je lživé, zlovolné a hrubě urážlivé a proti takovému jednání se se vší rozhodností ohrazuji a důrazně žádám, aby ustalo.

Martin Brousil, vikář podřipský, administrátor Římskokatolické farnosti Roudnice nad Labem