Výběrové řízení na pozici kastelána


Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem vypisuje výběrové řízení na místo správce památkového objektu – kastelána rotundy na Řípu a bývalého kláštera augustiniánů kanovníků v Roudnici nad Labem

                        

 • PRACOVIŠTĚ: Říp a bývalý klášter v Roudnici n/L
 • UZÁVĚRKA:               15. 10. 2018
 • PRACOVNÍ POMĚR:              hlavní pracovní poměr
 • PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN NÁSTUPU:              podle dohody

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání
 • aktivní znalost nejméně jednoho světového jazyka
 • řidičský průkaz skupiny B
 • komunikační schopnosti, schopnost vést kolektiv a řídit projekty
 • orientaci v ekonomické agendě správy památkového objektu
 • tvůrčí a koncepční myšlení
 • zodpovědnost, samostatnost, spolehlivost
 • dobrou znalost práce na PC (nejméně MS Office)
 • trestní bezúhonnost

Výhodou:

 • znalost práce v oboru – správa a údržba památkového objektu
 • zkušenosti s návštěvnickým provozem
 • praxe v oblasti kulturního dědictví na vedoucí pozici
 • znalost problematiky státní památkové péče a péče o mobiliární fondy
 • znalost církevního prostředí a motivace pomáhat farnosti

Nabízíme:

 • volnou pracovní dobu
 • mobilní telefon s výhodným tarifem
 • práci v atraktivním prostředí kulturních památek
 • možnost bydlení
 • služební automobil

Rámcová náplň práce:

 • personální zajištění průvodcovské služby na Řípu a v roudnickém klášteře, obstarávání a řízení brigádníků
 • vytvoření systému profesionalizace turistického provozu v obou objektech
 • koncepce obsahové náplně prohlídek na Řípu; např. tvorba audiovizuálního naučného programu
 • tvorba a zadávání výroby upomínkových turistických předmětů a publikací
 • PR a propagace obou objektů
 • příprava grantových a dotačních žádostí
 • péče o stavební stav a mobiliář obou objektů

Zájemci o místo doručí písemnou nabídku do 15. 10. 2018 na adresu: Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem, Komenského 174, 413 01 Roudnice nad Labem.

Součástí písemné nabídky musí být:

 • motivační dopis
 • strukturovaný profesní životopis včetně kontaktních údajů – telefon, e-mail
 • návrh koncepce rozvoje provozu a prezentace NKP rotundy na Řípu a KP bývalého augustiniánského kláštera v Roudnici nad Labem
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

 

Případné upřesňující dotazy zodpoví  Mgr. Martin Brousil na emailové adrese farnost.rce@seznam.cz, případně telefonním čísle 608 982 813.

 

 

Další informace k postupu výběrového řízení:

Výběrové řízení bude dvoukolové, přičemž 2. kolo bude vedeno formou pohovoru s uchazeči před výběrovou komisí.

Termín konání 2. kola bude upřesněn vybraným uchazečům z 1. kola v pozvánkách zaslaných

e-mailem.

 

O postupu do 2. kola a přesném termínu pohovoru budou uchazeči informováni e-mailem nejpozději do 14 kalendářních dnů před termínem konání pohovoru.

 

Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem, IČ: 46769323, Komenského 174, 413 01 Roudnice nad Labem, bude zpracovávat osobní údaje uvedené ve strukturovaném životopise a motivačním dopise, jakož i kontaktní údaje pro účel konání výběrového řízení z titulu plnění smluvní povinnosti a předsmluvních aktivit. V případě výběru uchazeče budou osobní údaje použity k přípravě pracovní smlouvy a povinné dokumentace. Osobní údaje nebudou v rámci přijímacího řízení předávány třetím osobám.

 

Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem si vyhrazuje právo prodloužit výběrové řízení, případně neobsadit pracovní pozici, pokud uchazeči nenaplní očekávání organizace.