VISITATIO SEPULCHRI – středověká liturgická hra


VISITATIO SEPULCHRI / Navštívení hrobu

liturgická hra ze 14. století
o třech Mariích a prázdném hrobě
pod vedením Jany Vozkové
14. – 15. 4. 2018
Klášter Roudnice
– nácvik o víkendu, provedení v neděli 15. 4. v 10.00 v ambitu kláštera (po mši)
https://www.youtube.com/watch?v=W6zmjkQoZmc&t=572s

Velikonoční liturgická hra Visitatio sepulchri (navštívení hrobu) patří mezi nejstarší dochované památky evropského středověkého divadla. Vyvinula se postupným rozšiřováním a doplňováním zpěvů, původně zapojených přímo do velikonoční liturgie. V českých rukopisech se nejstarší zápisy dochovaly
z 12. století. Verze, kterou chceme nastudovat, byla zapsána
na začátku 14. století do procesionálu, používaného v klášteře benediktinek na Pražském hradě. Hru provozovaly jeptišky
a členové kanovnického sboru přímo v kostele sv. Jiří během ranních hodinek na svátek Vzkříšení.
Tuto verzi jsme vybrali proto, že na rozdíl od jiných, kratších, obsahuje celkem tři dějové epizody, odvozené z textu evangelií.
První je scéna, kdy tři smutné ženy přicházejí k prázdnému hrobu a od anděla se dozvídají o zmrtvýchvstání. Druhá scéna líčí dialog Marie Magdaleny s Kristem, kterého zpočátku považuje za zahradníka. Ve třetí scéně běží dva učedníci
ke hrobu a následně sdělují, že v něm Krista nenašli.
Hru zpíváme podle edice Václava Plocka: Melodie velikonočních slavností a her ze středověkých pramenů v Čechách, Praha 1989.