Uncategorized


On-line přenosy mší sv.   Právě aktualizováno!

Přehled aktuálně vysílaných bohoslužeb je možné najít na: https://www.mseonline.cz/


Charita a Covid-19: prosba generálního vikáře   Právě aktualizováno!

Milí spolubratři, I když se o práci charit v médiích moc nehovoří, pracují v těchto nelehkých podmínkách a z velké části se starají právě o osoby, které jsou nejvíce ohrožené nemocí COVID-19. Nasazení pracovníků charit je obdivuhodné. Pečovat o nemocné, staré, lidi bez domova, to se nedá dělat home office. S aktuálními opatřeními se […]


VELIKONOCE 2020 VE FARNOSTI ROUDNICE N/L   Právě aktualizováno!

KVĚTNÁ NEDĚLEKostel bude otevřen od 9.00 do 12.00 k soukromé modlitbě a přijetí svátostí (eucharistie, svátost smíření). K dispozici budou požehnané kočičky. ZPOVÍDÁNÍVždy v neděli od 9.00 do 12.00 nebo na základě individuální domluvy s knězem. VELIKONOCE Nepřetržitá adoraceBude probíhat nepřetržitá adorace Nejsvětější Svátosti od Zeleného čtvrtka do Neděle Zmrtvýchvstání.Velikonoční […]


AKTUÁLNÍ REŽIM FARNOSTI   Právě aktualizováno!

Po dobu trvání omezeného volného pohybu osob se ruší všechny veřejné bohoslužby, výuka náboženství, otvírací doba klubu, prohlídky a akce. Je možné domluvit si telefonem či e-mailem individuální setkání s knězem za účelem přijetí svátostí nebo duchovního rozhovoru. V neděli od 9 do 12h je kostel otevřený pro soukromou adoraci. […]


PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V EKOCENTRU

3. – 7. 8. 2020 I na toto léto chystáme příměstský tábor na farní zahradě. Dalo by se říct, že tentokrát vlastně dva. Rozdělíme děti podle věku a program se bude podle věku lišit.  Starší skupina tři dny stráví na zahradě a prožije je tematicky – jeden den bude mít například […]


Výstava Tomáše Polcara

Uměleckou intervenci v klášterním ambitu je možné vidět v otvírací době Klášterního klubu v pátek a v neděli. Vstupné dobrovolné. V případě zájmu navštívit výstavu mimo otevírací dobu je možné se domluvit na čísle 735 718 210, vstupné 40 Kč na osobu, mládež do 15 let zdarma. Součástí vstupenky bude […]


Klub kutilů: STAVÍME ALTÁN NA ZAHRADĚ

přiuč se a pomoz so 7. 3. 2020 / 9.00 – 17.00 Seminář o jednoduché dřevěné stavbě, při kterém vytvoříme na bylinkové zahrádce v Ekocentru Zvonice altánek, který bude sloužit jako ochrana před deštěm a sluncem a zároveň bude při deštích plnit nádrže na vodu. Stavba proběhne pod vedením profesionálního stavitele zahradních dřevěných […]


Zemřela sestra Canisia

Bůh, ke kterému se celý život ubíráme, si dnes naši milou Sestru Canisii (Ida) von Riedmatten 3.12.1932 – 29.01.2020 Sestru Misionářek Svaté Rodiny povolal k sobě. Jako řádová sestra byla 59 let verně ve službách našeho řádu. Po složení řádového slibu v mateřském klášteře v Baarlo (Nizozemsko) působila sestra Canisia […]


ZIMNÍ OHEŇ / PÁLENÍ VÁNOČNÍCH STROMKŮ

ekologické a poetické rozloučení s vánočními stromky, na kterých si něco dobrého opečeme Kdy:    sobota 25. 1. 2020 od 16.00 (dokud nás to bude bavit a bude co pálit) Kde:    farní zahrada / Ekocentrum Zvonice Vstup: Klášterním klubem (Komenského ul., vrata nad kostelem); pokud dorazíte později, pak branou […]


KURZ HLASITÉHO ČTENÍ PÍSMA PŘI BOHOSLUŽBĚ

LEKTORSKÝ KURZ neděle 9. 2. 2020 15.00 – 18.00 Jak číst tak, aby posluchač skutečně mohl vnímat Boží slovo? Jak nepokřivit smysl Božího slova? Jak zvládnout obtížná místa v textu? Jak se na čtení připravit? Jak odstranit překážky ve srozumitelnosti? Jak si poradit s mikrofonem, trémou, očním kontaktem? Jak se při čtení […]


BETLÉMSKÝ CHLÍVEK S OVCEMI

Abychom si lépe představili atmosféru, do níž se Ježíšek narodil, máme možnost pobýt a rozjímat v chlévě u ovcí v Ekocentru Zvonice. Otevřeno bude 23., 24. a  25. 12. od 10.00 do 18.00. Vstup samostatnými označenými vraty z ulice Komenského (nad kostelem).


TICHÝ SILVESTR V KLÁŠTERNÍM KLUBU

/31. 12. 2019 Klášterní klub je na Silvestra otevřen k přátelskému posezení a pokojnému oslavování. K dispozici bude alko i nealko občerstvení za dobrovolný příspěvek, vezměte s sebou něco dobrého k snědku.  Podoba večera má motto „Jaký si to uděláš, takový to máš.“ V 17.00 se koná mše na poděkování za uplynulý rok. Přede mší půjdeme zvonit.  Klub bude […]


Štědrý den v kostele a klášteře

24. 12. – ŠTĚDRÝ DEN v 7.00 se konají roráty kostel a klášter je přístupný od 10.00 do 16.00.  prohlédněte si starý vyřezávaný betlém odneste si domů Betlémské světlo (nezapomeňte svíčku ve sklenici nebo lucernu) zúčastněte se komentované prohlídky kostela a kláštera zaměřené na vánoční tematiku – v 10.00 a 14.00, vstupné dobrovolné. […]


PUTOVÁNÍ PO PODŘIPSKÝCH BETLÉMECH

Nový betlém z dílny paní Jiřiny Šustrové bude o vánočních svátcích vystaven v rotundě na Řípu. Spolu s ním mohou návštěvníci vidět také tradiční historický betlém v kostele Narození Panny Marie v Roudnici nad Labem a unikátní pohyblivý betlém z kukuřičného šustí v Bechlíně. Na Silvestra a na Nový rok […]


J. J. Ryba: Česká mše vánoční

Jakub Jan Ryba Česká mše vánoční „Hej, mistře“ (koncertní provedení) pátek 20. 12. 2019 18.30 * Kostel Narození Panny Marie Pěvecký sbor Úštěk vstupné 100,-


Zimní prohlídky na zavolání

KLÁŠTER ROUDNICE JE PRO VEŘEJNOST OTEVŘEN I V ZIMĚ Komentované prohlídky kláštera si lze v období od listopadu do března vyžádat na čísle 735 718 210. Stojíte-li právě před kostelními dveřmi, určitě této možnosti využijte. Je možné, že někdo z průvodců se právě nachází v areálu kláštera a může se […]


Bratříčci na Řípu

adventní koncert Bratříčci, mužské pěvecké uskupení ze Slovácka, nás přijedou vánočně naladit v neděli 15. 12. – tentokrát však nebudou zpívat v kostele, jen ve 13.30 v rotundě na Řípu.


PROHLÍDKY S ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ TEMATIKOU

Zveme vás na speciální komentované prohlídky roudnického kostela a kláštera. Tentokrát je cílem víc než prozkoumat objekt. Zkusíme navíc zjistit, jak výzdoba a vybavení kostela, kláštera a kaple odrážejí čekání na nenápadný a tajuplný příchod Božího dítěte do našich životů v adventní době. Zjistíme, jak figurkový betlém oslavuje narození Ježíška […]


Mikuláš v klášteře

pátek 6. 12. 17.00 Jako každý rok vás a vaše děti zveme k setkání se svatým Mikulášem do prostoru bývalého gotického kláštera.Chceme opět využít mikulášské příležitosti k tomu, abychom si připomněli, že andělé a čerti tu nejsou proto, aby nás odměňovali za slušné chování a vyhrožovali nám peklem za skutky, […]


Roráty

adventní komorní mše, které se konají ještě před svítáním jen při světle svíček se zpěvem staročeských písní Budou se konat od 4. 12. každou středu a sobotu v 7.00h. Od úterý 17. 12. budou každý den až do Štědrého dne, kromě neděle 22. 12. Roráty se konají v kostele a trvají přibližně 45min, […]


Adventní věnce

benefiční, originální vytvořené a darované konkrétním člověkem na podporu Ekocentra Zvonice Společně vytváříme: v sobotu 30. 11. od 9.30 do 16.30 v Klášterním klubu Prodáváme: v Klášterním klubu od neděle 1. 12. v kostele před bohoslužbami a po nich, počínaje začátkem adventu v sobotu 31. 11. v 17.00 Každá šikovná ruka je při výrobě vítána. Základní […]


DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLÁDEŽ – 15. – 16. 11.

O Anežce a o svobodě Večer, noc a ráno věnované Anežce, která je teprve 30 let oficiálně svatá. A svobodě, nejen té, kterou už 30 let v zemi máme. Co mají společného a jak to souvisí s námi? Jak moc jsme vlastně svobodní? Zveme všechny od 13 do 25 let na […]


Slavnost Všech svatých a Dušičky – program

Slavnost Všech svatých a Dušičky – program roudnické farnosti čt 31. 10.           Vigilie Slavnosti Všech svatých                             mše v 18.00 v kostele pá 1. 11.           Slavnost Všech svatých mše v 17.30 na hřbitově v kapli Všech svatých (odchod průvodem se svíčkami v 16.30 z klubu. Svíčkami ozdobíme zapomenuté hroby a pomodlíme se za ty, […]


Dušičkový průvod na hřbitov

pátek 1. 11. 2019 / 16.30 V předvečer Dušiček budeme mít v kapli na hřbitově mši v 17.30.Z Klášterní klub vyrazíme průvodem v 16.30, půjdeme tichou procházkou se svíčkami, kterými pak ozdobíme hroby, o které se nikdo nestará a pomodlíme se za ty, na které málokdo vzpomene. Děti budou na […]


LECTIO DIVINA

POVÍDÁNÍ NAD NEDĚLNÍM ČTENÍM lépe porozumět textům a hlouběji prožívat mši získat maximální užitek z Božího slova postřehnout, jak biblická čtení mluví o nás sdílet různé pohledy na stejný text a vzájemně se obohatit spojit četbu, zážitek, úvahu a modlitbu PÁTEK 18.00 – 19.30 / KLÁŠTERNÍ KLUB Každý pátek (kromě 2. […]


KLUB NEZNABOHŮ

KLUB NEZNABOHŮ /Prostor pro hledání. /Kdo může říct, že Ho skutečně zná? Rozhovory nad příběhy, které se nás zvláštně dotýkají, ať jsme „věřící“ či „nevěřící“. Neformální povídání u roudnického vína o věcech, které nás přesahují. Pro všechny, kdo se nezdráhají sami sebe označit za neznabohy. Pro ty, pro které jsou otázky […]


Změna času páteční mše v kapli – 17.30

POZOR, změna času páteční mše v kapli: Páteční mše v kapli na faře začíná v 17,30 celoročně, bez rozdílu mezi zimním a letním časem Platí od 27. 9. 2019. Mše o svátcích a slavnostech, které se konají v kostele, začínají jako v jiné dny v 18,00.


Zahájení výuky náboženství

Zahájení farní katecheze pro děti proběhne v pátek 4. 10. v 15.30 na faře. Začneme společnou aktivitou dětí i rodičů, rozdělíme se do skupin, ve kterých se budeme letos setkávat a skončíme společnou modlitbou a požehnáním. Schůzky se budou konat pravidelně v pátek od 15.30 do 16.15, nejstarší skupina v […]


ZAHRADNÍ SLAVNOST

POUŤ O SVÁTKU NAROZENÍ PANNY MARIE Po pracovní sobotě následuje odpočinková neděle. Přijďte povečeřet k ohni nebo grilu, popít pivo nebo limo z minipivovaru, dát si kávu a ke kávě nakrojit dort ve tvaru kostela. Od 17.00 do 19.00 bude hrát instrumentální jazzová kapela Double Guitar Band. Čeká nás koncert výrazných, nejen jazzových […]