Studánka Václava Ciglera prosvítí postní dobu


Roudnická Galerie moderního umění připravila na jarní měsíce výstavu, respektive instalaci světelného objektu Václava Ciglera a Michala Motyčky. Vernisáž „Světelného pole“, jak se objekt, vytvořený zvlášť pro prostor roudnické galerie, jmenuje, se konala ve čtvrtek 21. 2. a výstava potrvá do 5. 5. Protože se Václav Cigler, náš častý host a přítel, letos dožívá devadesátky, připojujeme se symbolicky k oslavě a do kostela instalujeme jeho objekt Studánka, který si zapůjčujeme od pražské Akademické farnosti u Nejsvětějšího Salvátora. Václav Cigler (*1929) ve své rozsáhlé tvorbě, zastoupené v mnoha českých i zahraničních galeriích i různých negalerijních prostorech, pracuje především se sklem, kovem, světlem, vodou a prostorem. Těchto pět ingrediencí také skládá Studánku, kovovou nádobu se skleněným dnem, která odráží na vodní hladině prostor kostela. Autorovým stylem přitom není vystavit umělecké dílo jako takové, ale prostřednictvím uměleckého objektu vést diváka, aby okolní prostor, prostor setkávání, vnímal jinak. I my máme možnost podívat se na svůj kostel, tak dobře známý, novým okem, okem Studánky. Je krásnou a starobylou tradicí měnit trochu v postní době prostor kostela – zakrývat obrazy, věšet postní plátna – a aktualizovat tak naše vnímání toho, co bychom mohli považovat za samozřejmé. Studánka a její reflexe prostoru i nás samotných s námi setrvá po téměř celou postní dobu: na Velikonoce se vrátí do Prahy k Salvátorovi, aby z ní přijali křest dospělí katechumeni. Voda ve studánce je totiž svěcená, a tak pro nás může být nejen uměleckým dílem, inspirací nebo krasohledem, ale také praktickou kropenkou, která nám připomene hojnost živé vody, potřebné k naší postní očistě.