Štědrý den v kostele a klášteře


24. 12. – ŠTĚDRÝ DEN

  • v 7.00 se konají roráty
  • kostel a klášter je přístupný od 10.00 do 16.00. 
  • prohlédněte si starý vyřezávaný betlém
  • odneste si domů Betlémské světlo (nezapomeňte svíčku ve sklenici nebo lucernu)
  • zúčastněte se komentované prohlídky kostela a kláštera zaměřené na vánoční tematiku – v 10.00 a 14.00, vstupné dobrovolné.
  • vánoční mše se konají v 16.00 a v 00.00.
  • možnost zúčastnit se zvonění přede mší – sraz v 15.15 na zvonici – vstup shora, ulicí U Zvonice
  • Klášterní klub je otevřen od 10.00 do 18.00 a po půlnoční mši. Zveme vás (nejen) na grog!
  • navštivte ovčí chlívek a nasajte atmosféru Betléma – od 10.00 do 18.00